• Zysk operacyjny i zysk netto PBX (PEKABEX) wzrosły w I kwartale o odpowiednio 82,4 i 91,8 proc. do 15,55 mln zł i 13,1 mln zł. >>>
 • Ponad 1,6 mln zł przychodów wypracowała w 2019 roku spółka SIM (SIMFABRIC). Zysk netto wzrósł do kwoty blisko 0,45 mln zł. >>>
 • Ponad 12,3 mln zł przychodów wypracowała w pierwszym kwartale br. Grupa CIG (CIGAMES). Zysk netto wyniósł w tym okresie 1,5 mln zł. >>>
 • Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2020 roku ze stratą netto na poziomie 208,9 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,9 mld zł. >>>
 • Skonsolidowany wynik netto GNB (GETINOBLE) wyniósł w minionym kwartale -109,6 mln zł. >>>
 • BML (BIOMEDLUB) posiada technologię wytwarzania immunoglobulin ludzkich stosowanych w terapii i profilaktyce chorób zakaźnych, która może mieć zastosowanie również w walce z Covid-19. >>>
 • Bieżąca wartość lejka handlowego Grupy DAT (DATAWALK) sięga łącznie 14 mln dolarów. >>>
 • Skonsolidowane przychody LWB (BOGDANKA) wyniosły w I kwartale 464,1 mln zł, EBITDA 134,8 mln zł, zysk operacyjny 44,9 mln zł, a zysk netto 33,7 mln zł. >>>
 • PGM (PMPG) odnotowała po pierwszym kwartale 2020 r. 10,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 0,04 mln zł. >>>
 • 1AT (ATAL) wygenerował w I kwartale skonsolidowane przychody na poziomie 185,8 mln zł. >>>
 • LBW (LUBAWA) szacuje, że w I kwartale odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 13% rdr oraz ponad trzykrotną poprawę zysku netto rdr. >>>
 • Zarząd NVT (NOVITA) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 5,20 zł. >>>
 • Szacowana wstępna EBITDA gotówkowa Grupy KRU (KRUK) za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł. >>>
 • RDS (REDDEV) intensyfikuje prace nad tytułami z portfolio wydawniczego i zapowiada trzy premiery w II kwartale. >>>