Grupa FER (FERRUM) podpisała dwie umowy z IZS (IZOSTAL). Kontrakty, których łączna wartość wynosi 11,87 mln EUR (ok. 52,89 mln zł), dotyczą sprzedaży i dostarczenia rur stalowych.

Wartość poszczególnych umów wynosi odpowiednio: ok. 8,04 mln EUR oraz 3,83 mln EUR. Sprzedaż będzie realizowana do końca listopada 2020 roku dla umowy o wartości ok. 3,83 mln EUR oraz do połowy stycznia 2021 roku w przypadku umowy o wartości ok. 8,04 mln EUR.

- Zawarte umowy to kolejny niezbity dowód na skutecznie realizowanie strategii rozwoju, opartej na optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Grupy. Przypomnę, że na początku czerwca oferta FERRUM o równowartości blisko 22 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wzrost sprzedaży to kontynuacja trendu, który obserwujemy już kilku kwartałów będącego konsekwencją m.in. uruchomienia w 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

W I kw. 2020 r. FERRUM wypracowało 141,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (+32% r/r), EBITDA zwiększyła się o 37% do 5,4 mln zł, a EBIT o 340% do 1,8 mln zł. Grupa zakończyła kwartał zdecydowaną poprawą na poziomie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 12,2 mln zł (rok wcześniej ujemny cash flow w wysokości -31,25 mln zł). To spowodowało wzrost środków pieniężnych na koniec marca o blisko 10 mln zł do 28,35 mln zł.