Zarząd GRN (GRODNO) poinformował o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2019/20, tj. za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020. Według przedstawionych danych skonsolidowane przychody były w zakończonym roku obrotowym równe 623,6 mln zł wobec 489,4 mln zł wypracowanych rok wcześniej (+27% r/r).

EBITDA miała w roku 2019/20 wynieść 23,0 mln zł natomiast zysk operacyjny 17,7 mln zł. W porównaniu do 2018/19 to odpowiednio o 40% i 51% więcej. Spółka szacuje, że zamknęła rok z zyskiem netto na poziomie 11,5 mln zł wobec 8,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 41%.

„Poprawa prezentowanych wyników była rezultatem rozwoju sieci sprzedaży Grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma. Na wzrost przychodów i rentowności Grupy w największym stopniu wpłynęła wyższa o 277% rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki, która w roku obrotowym 2019/20 odpowiadała za 17,4% skonsolidowanych przychodów. Na wyniki Grupy i Emitenta wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej, oraz utrzymująca się w analizowanym okresie korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej” – czytamy w komunikacie

Na poziomie jednostkowym wstępne wyniki spółki prezentują się następująco:

  • Przychody: 579,7 mln zł (+24% r/r)
  • EBITDA: 18,3 mln zł (+18% r/r)
  • EBIT: 13,7 mln zł (+23% r/r)
  • Zysk netto: 8,5 mln zł (+4% r/r)