• W pierwszym półroczu 2020 r. RON (RONSON) zakontraktował sprzedaż 426 lokali, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. >>>
  • Paweł Opoka, wiceprezes Zarządu AFH (AFHOL) w rozmowie z inwestorzy.tv podsumował minione półrocze i omówił aktualną sytuację spółki. >>>
  • Zarządzający funduszami Generali Investments TFI przygotowali aktualizację prognoz dla poszczególnych klas aktywów w oparciu o analizę obecnych warunków rynkowych. >>>
  • LPP uruchomił na Słowacji magazyn typu Fulfillment Center do obsługi sprzedaży internetowej na rynkach Europy Środkowej. >>>
  • CMR (COMARCH) dostarczy szwajcarskiemu dostawcy telekomunikacyjnemu, Sunrise Communications oprogramowanie IoT Connect. >>>
  • Zarząd BIK będzie rekomendował aby cały wypracowany w 2019 r. zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy. >>>
  • TPE (TAURONPE) porozumiał się z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na zielone inwestycje. >>>
  • Zespół DM mBanku podtrzymuje neutralne nastawienie do rynku akcji i stawia na garstkę faworytów, w tym m.in. EUR (EUROCASH) i PGN (PGNIG). >>>
  • PLW (PLAYWAY) wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę, Madnetic Games. >>>
  • Konsorcjum firm BDX (BUDIMEX) i KZN Rail podpisało umowę z Kolejami Małopolskimi na budowę i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie. >>>