• GTS (GEOTRANS) skupi 54,8 tys. akcji własnych, stanowiących 1,1 proc. kapitału, po cenie 35 zł. Program ma być realizowany do końca 2022 r. >>>
 • Transkrypcja ze spotkania z Pawłem Wieczyńskim, prezesem zarządu DAT (DATAWALK) poświęconego aktualnej sytuacji w spółce i omówieniu perspektyw. Prezes odpowiedział także na pytania uczestników [BR Premium] >>>
 • Korporacja KGL zawarła umowę ramową z koncernem Danish Crown, której przedmiotem jest dostarczanie przez spółkę opakowań. >>>
 • W czerwcu 2020 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej CAR (INTERCARS) były wyższe o 11,2% r/r i wyniosły 789,2 mln zł. >>>
 • PEN (PHOTON) złożył prospekt emisyjny w związku z zamiarem przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet w Czechach. >>>
 • CRJ (CREEPYJAR) rozwija grę Green Hell. Spółka poinformowała o kolejnej aktualizacji – New Stands. >>>
 • Szacunekowy skonsolidowany zysk netto BDX (BUDIMEX) za drugi kwartał 2020 r. wyniósł 91 mln zł (+107% r/r). >>>
 • 1AT (ATAL) w pierwszym półroczu 2020 r. wydał 1 240 lokali, czyli o blisko 35% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (920 lokali). >>>
 • MSW (MOSTALWAR) i GDDKiA zawarły umowę na zaprojektowanie i budowę 12 km drogi ekspresowej S7. Wartość kontraktu to 635,06 mln zł brutto. >>>
 • Grupa CDL (CDRL) w II kwartale br. wygenerowała 85,22 mln zł przychodów, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • Gaming Factory przydzieliła wszystkie akcje oferowane w IPO. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie GPW. >>>
 • Na koniec czerwca 2020 r. aktywa netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI, czyli spółki zależnej SKH (SKARBIEC) wyniosły 4 289,5 mln zł. >>>
 • Transkrypcja ze spotkania z zarządem XTP (XTPL) poświęconego aktualnej sytuacji w spółce i omówieniu perspektyw. Przedstawiciele spółki odpowiedzieli także na pytania uczestników [BR Premium] >>>