Zarząd VVD (VIVID) Games poinformował o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych spółki. Jak podano, skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2020 są spodziewane na poziomie 2,63 mln zł, a starta netto za ubiegły miesiąc ma wynieść 0,11 mln zł.

Od początku roku przychody spółki kształtują się na poziomie 14,01 mln zł przy 1,96 mln zł zysku netto.

„Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020” – dodano

Prognoza spółki zakłada wypracowanie w całym roku 19 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku neto.