• W ostatnim miesiącu pierwszego półrocza zarządzający Santander TFI wybrali się w mniej popularne regiony mWIG40 i sWIG80. Uwagę specjalistów przykuły m.in. spółki deweloperskie, takie jak ECH (ECHO), ARH (ARCHICOM) czy GTC. To jednak nie wszystko [BR Premium] >>>
  • RVU (RYVU) ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję. W ramach oferty spółka zaoferuje inwestorom wszystkie 2.384.245 nowych akcji. >>>
  • Grupa KGL wypracowała w I półroczu 2020 r. łącznie ok. 183,7 mln zł przychodów z działalności operacyjnej (-9% r/r). >>>
  • MAB (MABION) zawarł umowę pożyczki w kwocie 15 mln zł z kontrolowaną przez Macieja Wieczorka spółką Glatton - akcjonariuszem spółki. >>>
  • Skonsolidowane szacunkowe przychody grupy LVC (LIVECHAT) w I kw. 2020/21 roku obrotowego wyniosły ok. 10,36 mln USD (+31,3% r/r). >>>
  • Grupa INC wspiera Polkon w pozyskaniu 2 mln zł. W pierwszej kolejności oferta akcji będzie skierowana do o tzw. dużych inwestorów. >>>
  • NWG (NEWAG) zawarł umowę na dostawę innowacyjnych pojazdów hybrydowych na Pomorze Zachodnie. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 240 mln zł, w tym wartość zamówienia podstawowego to 40 mln zł. >>>
  • MOV (MOVIEGAMES) podała, że 316 tys. użytkowników Steama dodało do swoich Wishlist nadchodzące gry spółki. >>>
  • PGNiG Obrót Detaliczny i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uruchomiły ofertę doradztwa prawnego. >>>
  • CMR (COMARCH) poinformował, że grupa kapitałowa GLUETEC zdecydowała się na wdrożenie systemu Comarch ERP Enterprise. >>>
  • Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi danymi, STX (STALEXP) wypracował w pierwszej połowie 2020 r. 32,97 mln zł zysku netto. >>>