Legimi, pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-książki zakończyła publiczną ofertę obligacji. Spółka przydzieliła 2 123 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,123 mln zł. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim.

Legimi oferowało dwuletnie obligacje serii Z o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,75 proc. w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Oferującym papiery wartościowe był Dom Maklerski INC, z którym spółka współpracowała przy kilku ostatnich emisjach. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowy na umowach z abonentami, czyli zgodnie z definicją: zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości spółki o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC).

- Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania naszą emisją wśród inwestorów. Chciałbym skierować do wszystkich obligatariuszy słowa podziękowania za zaufanie i umożliwienie Legimi realizacji dalszych planów rozwoju. Zaoferowaliśmy atrakcyjny kupon 6,75 proc., który uwzględnia istotną poprawę kondycji finansowej spółki oraz stanowiła lukratywną ofertę dla inwestorów, szczególnie w obecnej sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych. Pozyskaliśmy 2,123 mln zł. To kwota, która pozwoli spełnić trzy cele emisyjne, czyli refinansowanie zadłużenia, rozwój i promocję na rynku niemieckim oraz zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Legimi systematycznie poprawia kluczowe metryki biznesu. Na koniec I kw. 2020 z usług Legimi korzystało ponad 87,6 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 66 proc. rdr. W tym samym okresie przychody zwiększyły się rdr. o 52 proc., osiągając wartość w I kw. blisko 6,3 mln zł. Spółka obniża także systematycznie swoje zadłużenie. W minionym roku koszty finansowe związane z obsługą długu wynosiły blisko 800 tys. zł, z kolei w br. Legimi liczy na obniżenie tej kwoty o ok. 25 proc.

- Nie odczuliśmy negatywnych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność. Co więcej w tym czasie odnotowaliśmy 100 proc. wzrost liczby aktywacji okresów próbnych abonamentów. Dodatkowo zintensyfikowaliśmy wydatki na marketing, aby odpowiedzieć na zwiększone zainteresowanie. Te działania zamierzamy kontynuować, co m.in. znajduje swoje odzwierciedlenie w celach trwającej emisji obligacji – dodaje Mikołaj Małaczyński.

Legimi do tej pory przeprowadziło 22 emisje obligacji na łączną kwotę blisko 23 mln zł. Wszystkie papiery były obsługiwane terminowo.