Zarząd DOM (DOMDEV) ponownie zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 9,5 zł na akcję. Identyczną propozycję przedstawiono już w marcu, jednak z uwagi na pandemię Covid-19, została ona zawieszona w kolejnym miesiącu.

"Decyzja o podtrzymaniu rekomendowanej kwoty dywidendy z zysku za 2019 rok została podjęta przez Zarząd po uwzględnieniu danych z ostatnich 5 miesięcy dotyczących wpływu COVID-19 na działalność i finanse Spółki oraz odzwierciedla jej wysoką płynność i silny bilans" - czytamy w komunikacie

Podobnie jak w przypadku poprzedniej rekomendacji, do akcjonariuszy spółki trafić ma 94% ubiegłorocznego zysku netto. Biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań, przełoży się to na stopę dywidendy ok. 9,7%.

Zmianie uległy jedynie rekomendowane daty. Zgodnie z nową uchwałą dniem dywidendy miałby być 7 września 2020 r, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy zarząd proponuje ustalić 14 września 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły