Grodno S.A. opublikowało wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020/2021, tj. za okres 01.04.2020 – 30.06.2020:

Według danych skonsolidowanych:

  • Przychody: 148,7 mln zł wobec 135,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 10%.
  • EBIT: 7,3 mln zł wobec 1,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 301%.
  • EBITDA: 8,6 mln zł wobec 3,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 177%.
  • Zysk netto: 5,8 mln zł wobec 1,0 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 455%.

Na wzrost przychodów i wyników GRN (GRODNO) w analizowanym okresie w dużym stopniu wpłynął wzrost sprzedaży w obszarze fotowoltaiki – w I kw. roku obrotowego 2020/21 segment ten wykazał dynamikę sprzedaży +45% rdr. Grupa odnotowała również istotny wzrost sprzedaży w takich segmentach, jak pompy ciepła, automatyka budynkowa, klimatyzacja i wentylacja.

Ponadto wpływ na prezentowane wyniki miało otrzymane przez spółki Grupy w miesiącach kwiecień-czerwiec 2020 r. wsparcie z ramach programów związanych COVID-19, obejmujące umorzenie składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 1,4 mln zł.