• Wyniki MCP (MEDIACAP) w II kw'20 zbieżne z planami finansowymi uwzględniającymi negatywny efekt COVID-19 >>>

  • W I półroczu 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING (INGBSK) wyniósł 583,5 mln zł w porównaniu z 793,6 mln zł przed rokiem >>>

  • Według wstępnych danych EBITDA skorygowana UNT (UNIMOT) wyniosła 15,4 mln zł, a skonsolidowane przychody 981,6 mln zł >>>

  • Skonsolidowane przychody Grodno S.A. w I kw.2020/21 wzrosły o 10% osiągając poziom 148,7 mln zł >>>

  • Wyniki I półrocza 2020 spółki KTY (KETY) powyżej danych szacunkowych i zdecydowanie lepsze niż w ubiegłym roku >>>

  • Propozycja warunków programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników spółki SOK (SONKA), które będą głosowane na najbliższym WZA >>>

  • Dynamiczny wzrost zysków Grupy ASE (ASSECOSEE) – zysk operacyjny za I półrocze 2020 roku rośnie o 39% >>>