• Według szacunków ALR (ALIOR) utworzy w I półroczu 2020 roku odpisy i rezerwy w łącznej wysokości około 676 mln zł >>>

  • Szacunkowe przychody FOR (FOREVEREN) za I pół'20 r. wzrosły o 135% r/r , a zyski o ponad 100% >>>

  • Przychody ze sprzedaży ACG (ACAUTOGAZ) w I półroczu 2020 roku wyniosły 94,7 mln zł a zysk netto 18,1. Obie wartości były niżesz niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a jakie są perspektywy na dalszą część roku? >>>

  • PLY (PLAY) sfinalizował przejęcie Virgin Mobile Polska >>>

  • Komentarz zarządzajacego funduszami QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy dotyczący ich wyników oraz perspektyw na drugą połowę roku >>> 

  • MDG (MEDICALG) złożył w lipcu 7,4 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli >>>