• Szacunkowe wyniki GK TPE (TAURONPE) za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r. >>>

  • [BR Premium] Notatki ze spotkania z prezesem QRS (QUERCUS) na temat wyników Ipół'20 oraz aktualnej sytuacji spółki >>>

  • GTS (GEOTRANS) w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 23,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9,0 mln zł zysku netto >>>

  • Poprawa wyników DCR (DECORA) wynika ze zmiany struktury sprzedaży produktów, niższych cen nabycia surowców oraz wyższych kursów walutowych >>>

  • MLS (MLSYSTEM): brak dopłat z „Mojego prądu” nie zatrzyma fotowoltaicznej hossy >>>

  • #VividGames: 16,2 mln zł przychodów po 7 miesiącach 2020 r., a stan gotówki "... zapewnia nam już znaczną stabilność i dużą pewność spłaty zobowiązań związanych z przyspieszonym postępowaniem układowym ..." >>>

  • Według szacunkowych danych finansowych, CIG (CIGAMES) wypracowało w I półroczu  br. 27,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, z czego 14,8 mln zł w II kwartale br. >>>

  • Wyniki Grupy LTS (LOTOS) w Ipół'20 pod silnym wpływem pandemii >>>

  • CHP (CHERRY) zawarła umowę z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1 Ltd. >>>

  • MAB (MABION) otrzyma do 15 mln zł pożyczek od akcjonariuszy na dalszy rozwój >>>

  • Zarząd MCR (MERCOR) rekomenduje wypłatę dywidendy 0,25 zł na akcję >>>