Zarząd GRN (GRODNO) zarekomendował, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć łącznie 1 230 548,88 zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,08 zł. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 0,5%.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki w 2018 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły