• Zapis przebiegu spotkania z zarządem spółki  SLV (SELVITA), które miało miejsce 10 września 2020 r. W trakcie prezentacji omówiono wyniki finansowe spółki za I półrocze 2020 r. oraz perspektywy na najbliższe miesiące [BR Premium] >>>
  • W pierwszym półroczu 2020 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom BST (BEST) wyniósł 25,8 mln zł wobec 40,2 mln zł przed rokiem. >>>
  • Wynik netto Grupy PGE w I półroczu 2020 r. spadł do -688 mln zł. Raportowany zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 2,8 mld zł. >>>
  • Grupa BIK w pierwszym półroczu br. osiągnęła 8,0 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4,6 mln zł zysku netto. >>>
  • MLS (MLSYSTEM) w I półroczu 2020 r. wypracował 57,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 8,1 mln zł zysku netto. >>>
  • RVU (RYVU) poinformowała o podaniu SEL24/MEN1703 pierwszemu pacjentowi w europejskim ośrodku klinicznym, w ramach trwającego badania klinicznego fazy II. >>>
  • Grupa ATD (ATENDE) wypracowała w I półroczu 2020 zysk EBITDA równy 9 252 tys. Zł (wzrost o 3% r/r) oraz zysk netto w wysokości 1 279 tys. Zł (wzrost o 52% r/r). >>>
  • ERB (ERBUD) podpisał z MATEXI POLSKA Sp. z o.o. umowę na budowę wielorodzinnego obiektu mieszkalnego w Warszawie. Wartość kontraktu wynosi 48,88 mln zł netto. >>>
  • Władze BRU (BORUTA) do końca 2022 r. planują zwiększenie wartości rynkowej do 1 mld USD. Równolegle Spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na główny rynek GPW. >>>
  • Właściciel Answear.com złożył Prospekt Emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka chce zadebiutować na GPW pod koniec 2020 r. >>>