Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, podsumowuje miniony kwartał, który był okresem dynamicznego wzrostu biznesu. W tym czasie przychody Legimi urosły o ponad 111 proc. rdr. do 7,4 mln zł, a liczba abonentów zwiększyła się o 73 proc. rdr. i wyniosła na koniec II kw. 69,1 tys. Ubiegły kwartał to także specyficzny czas, ze względu na pandemię COVID-19, który, w przypadku Legimi, odcisnął swoje piętno na zwiększonych kosztach bezpośrednich zakupu licencji i tym samym obniżył rentowność Spółki.

- Za nami II kw., w którym odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Wypracowaliśmy ponad dwukrotnie większe przychody, w porównaniu z ubiegłym rokiem. Byliśmy również aktywni w zakresie pozyskiwania nowych abonentów, których liczbę zwiększyliśmy o przeszło 73 proc. rdr. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Miniony kwartał zdominowany był przede wszystkim przez pandemię COVID-19 i wynikający z niej przymusowy lockdown społeczeństwa.

- W związku z masowym przebywaniem dorosłych i dzieci w domach, rósł popyt na cyfrową formę rozrywki, w tym także usługę Legimi. W tym czasie odnotowaliśmy blisko dwukrotny wzrost liczby aktywacji darmowego okresu próbnego. Z drugiej strony, z uwagi na zintensyfikowanie konsumpcji treści przez abonentów oraz zwiększenie kosztów finansowania okresów próbnych, Legimi odnotowało znacznie zwiększone koszty bezpośrednie, co obniżyło naszą rentowność w tym okresie. Podjęliśmy jednak decyzję, by w okresie zwiększonych obostrzeń zapewnić jak najszerszy dostęp do usług Legimi, zwłaszcza że biblioteki i księgarnie w tym czasie były nieczynne ­­– dodaje Mikołaj Małaczyński.

Widoczna jest także redukcja zadłużenia Legimi w stosunku do generowanych zysków i sumy aktywów, które są efektem podejmowanych działań m.in. zamiana części zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. Proces ten będzie kontynuowany i powinien doprowadzić Spółkę do tzw. „bankowalności”.

Legimi jest także coraz bliżej giełdowego debiutu. Na lipcowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dokonano zmian w statucie spółki dotyczących interesu mniejszościowych akcjonariuszy, które stanowią rezultat kilkumiesięcznej pracy z GPW w związku z procedurą wprowadzenia akcji na New Connect.

- Na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zmieniliśmy odpowiednie zapisy w statucie Spółki, które dotyczyły interesu mniejszościowych akcjonariuszy i były wymagane przez GPW. W mojej ocenie powinniśmy spodziewać się wprowadzenia akcji Legimi na NewConnect na przełomie III i IV kw. br., po zaakceptowaniu tych zmian przez KRS – mówi Mikołaj Małaczyński.