• Grupa FRO (FERRO) osiągnęła w 1H 2020 r. 236,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (+10% r/r). EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 18% r/r, do 39,1 mln zł, a zysk netto wzrósł o 28% r/r, do 28,9 mln zł. >>>
  • Grupa AMC (AMICA) zanotowała w pierwszej połowie 2020 roku 1.265,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA wzrósł w tym okresie o 0,5% r/r, do 87,9 mln zł, a zysk brutto – o 7,2%, do 56,5 mln zł. >>>
  • PDG (PYRAMID) podpisał umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu systemu OpenCoOp. Łączna wartość projektu wynosi prawie 870 tys. zł, z czego przyznane dofinansowanie to ponad 615 tys. zł. >>>
  • United Label zaprezentowała trailery oraz grywalne dema swoich dwóch najbliższych premier. >>>
  • Od stycznia do czerwca Grupa LBW (LUBAWA) wypracowała 144,5 mln zł (+2% rdr) skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 25,8 mln zł zysku netto (+65% rdr). >>>
  • Grupa SEL (SELENAFM) w pierwszym półroczu 2020 r. zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 602,2 mln zł (-2,4% r/). Zysk netto Grupy wyniósł 31,3 mln zł, a wynik EBIT - 44,1 mln zł. >>>
  • W II kwartale przychody Legimi urosły o ponad 111% r/r do 7,4 mln zł, a liczba abonentów zwiększyła się o 73% r/r i wyniosła na koniec II kw. 69,1 tys. >>>
  • Enea Operator z grupy ENA (ENEA) podpisała umowę o dofinansowaniem z UE projektów budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. >>>
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji odkupienia od Banku 65% udziałów w giełdzie armeńskiej (AMX). >>>
  • Zarząd KVT (KRVITAMIN) przedstawił wstępne wyniki finansowe spółki za zakończone półrocze. Szacowany zysk z działalności operacyjnej miał w I półroczu wynieść 67 318 tys. zł, natomiast zysk netto 52 552 tys. zł. To wzrost z poziomu odpowiednio 5 261 tys. zł i 3 672 tys. zł odnotowanych przed rokiem. >>>