• Grupa DEK (DEKPOL) zawarła list intencyjny, w myśl którego rozpocznie realizację projektów na rynku fotowoltaiki. >>>
  • Nowa polityka dywidendowa MBR (MOBRUK) zakłada przeznaczanie na dywidendę od 50 proc., do 100 proc. zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym. >>>
  • ASB (ASBIS) wypracował w sierpniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 206 mln USD, wobec 158 mln USD w sierpniu 2019 r., co oznacza wzrost o około 30%. >>>
  • MLT (MOONLIT) podpisał umowy licencyjne z AK Interactive oraz Hobby Zone. Dzięki temu licencjonowane produkty będą mogły zostać wykorzystane w Model Builder. >>>
  • ACP (ASSECOPOL) stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych. Wspólna Platforma Informatyczna (WPI) jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS. >>>
  • Allegro opublikowała dziś prospekt sporządzony w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych spółki oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku podstawowym GPW. >>>
  • PKN (PKNORLEN) rozpocznie budowę punktów tankowania wodoru na dwóch czeskich stacjach Benzina – w Pradze i Litvinowie. Kierowcy będą mogli z nich skorzystać w przyszłym roku. >>>
  • NST (NESTMEDIC) przedłużył umowę z fińskim dystrybutorem Steripolar Oy. Spółka przedłużyła również współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. >>>