Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. oraz narastająco za trzy kwartały br. Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie, wynik ze sprzedaży wzrósł o prawie 60 proc. a EBIDTA o blisko 30 proc.

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. MNC (MENNICA) osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej, co było spowodowane głównie zwiększonym zainteresowaniem produktami inwestycyjnymi w segmencie menniczym, jak również odnotowaniem przychodów w ramach sprzedaży ostatecznej mieszkań w projekcie „Mennica Residence I”. Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych zysk netto wyniósł prawie 27 mln zł (vs 12,6 mln zł w 2019 r.), wynik ze sprzedaży ponad 32 mln zł (vs 20,4 mln zł w porównywalnym okresie 2019 r.), a EBIDTA 45,5 mln zł (vs 32,9 mln zł za I-III kw. 2019 r.).

– Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej odzwierciedlają słuszność dywersyfikacji działalności, pozwalającej na wypracowanie pozytywnych wyników w czasach wyzwań związanych z pandemią koronawirusa.– mówi Artur Jastrząb, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mennicy Polskiej – Potwierdzają również wzrost rentowności sprzedaży oraz naszej aktywności biznesowej, co przejawia się m.in. w zwiększonych inwestycjach w kapitał obrotowy. Płynność finansowa spółki utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. – dodaje.

Wzrost wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto wynikał przede wszystkim z większych przychodów w segmencie menniczym, względem analogicznego okresu roku poprzedniego – nawet w sytuacji pomniejszenia wyniku z powodu zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki ENEA. – Po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności zysku netto ukształtował się na poziomie 4,4 proc., co stanowi o prawie 60 proc. wzroście. – wyjaśnia Artur Jastrząb

Wzrost zapasów odnotowano w segmencie menniczym (m.in. na skutek dążenia do zapewnienia klientom jak największej dostępności złota inwestycyjnego w odpowiedzi na ponadprzeciętny popyt) oraz w segmencie deweloperskim (kontynuacja projektów „Mennica Residence” i „Bulwary Praskie”). ​Spadek inwestycji krótkoterminowych był wynikiem wzrostu inwestycji w kapitał obrotowy, jak również ujemnej wyceny akcji ENEA S.A. ​Wzrost należności odnotowano głównie na skutek cykliczności oraz aktywności w segmencie menniczym​.
 

Produkty mennicze 

W odniesieniu do porównywalnego okresu (I-III Q 2019 r.) w pierwszych dziewięciu miesiącach br. przychody Mennicy Polskiej w segmencie produktów menniczych były wyższe o prawie 60 proc. (465 mln zł w 2020 r. vs 294 mln zł w 2019 r.). Wynik segmentu zwiększył się o blisko 55 proc. (39,5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. w stosunku do 25,6 mln zł w analogicznym okresie ub.r.). Znaczny wzrost poziomu EBITDA (z 29,5 mln zł w I-IIIQ 2019 r. do 43 mln zł w I-III Q br.) wynikał głównie z dynamiki sprzedaży w grupie złotych produktów inwestycyjnych.

 – W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z wyjątkowo wysokim zainteresowaniem inwestorów lokowaniem środków w żółtym kruszcu. Popyt na złoto w Mennicy Polskiej, tylko w pierwszym półroczu br., wyniósł 900 kg. Obecnie możemy mówić już o poziomie 1,4 tony. – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – Na uwagę zasługuje również fakt, że w omawianym okresie mamy do czynienia z rekordową sprzedażą srebra pod postacią monet bulionowych i sztab. – dodaje.

W III Q br. Mennica Polska została uznana przez inwestorów za „Firmę inwestycji alternatywnych 2019” w ramach 6. edycji konkursu Invest Cuffs. Wyróżnienie potwierdza atrakcyjność spółki w niezwykle wymagających czasach, jak również potencjał dywersyfikacji biznesu.
 

Płatności elektroniczne

Po pierwszych trzech kwartałach 2020 r. w segmencie Płatności elektroniczne Mennica Polska odnotowała przychody na poziomie 132,5 mln zł (vs 210,8 mln zł w I-III Q 2019), co oznacza spadek r/r o ok. 37 proc. W zestawieniu pierwszych dziewięciu miesięcy br., względem analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik zmniejszył się z 2,3 mln zł do -8,9 mln zł.

Na wyraźnie niższy poziom EBITDA (2,1 mln zł w I-III Q 2020 r. vs 12,8 mln zł w I-III Q rok wcześniej) bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19, w wyniku której mieliśmy do czynienia z ograniczoną mobilnością pasażerów komunikacji miejskiej, a w konsekwencji ze spadkiem sprzedaży biletów.

W bardzo wymagającym okresie, Mennica Polska wykorzystała swoje szerokie doświadczenie i know-how, w pionierskim wdrożeniu w Bydgoszczy, przygotowanym we współpracy z firmą Mastercard. Od września br. zbliżeniowa karta płatnicza stanowi potwierdzenie uprawnienia do przejazdu transportem publicznym w ramach biletu okresowego – w przypadku Bydgoszczy obejmuje to bilety: miesięczny, 30-dniowy, 14-dniowy, 90-dniowy, semestralny uczniowski lub semestralny studencki.

– Do czasu wdrożenia popularna „zbliżeniówka” była wyłącznie identyfikatorem potwierdzającym zakup biletu jednorazowego lub czasowego w naszych innowacyjnych kasownikach Open Payment System. Dziś zakupiony bilet jest aktywny od momentu sfinalizowania transakcji za pośrednictwem portalu pasażera online – bez potrzeby korzystania z automatu stacjonarnego czy wizyty w biurze obsługi klienta lub innym punkcie, gdzie możemy doładować kartę miejską. Wpisuje się to w potrzebę szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pasażerów w wymagających czasach. – podkreśla Grzegorz Zambrzycki
 

Działalność deweloperska

W segmencie „Działalność deweloperska” w pierwszych dziewięciu miesiącach br. Dzięki przekazaniu na własność kolejnych mieszkań osiągnięto istotnie wyższe przychody (14,5 mln zł w I-III Q 2020 vs 3,1 mln zł w I-III Q 2019). Wynik segmentu wzrósł z poziomu -8,3​ mln zł (I-III Q 2019) do -2,1 mln zł (I-III Q 2020), a EBIDTA zwiększyła się z poziomu -6,9​ mln zł do - 0,7 mln zł. 

– Pomimo obiektywnych utrudnień formalnych, powiązanych z COVID-19, uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie w ramach "Mennica Residence II" oraz w I etapie inwestycji "Bulwary Praskie" dla budynku S1. Oba projekty w okresie wybuchu pandemii były w końcowej fazie realizacji. – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – W przypadku „Mennica Residence” w analizowanym okresie przekazaliśmy na własność ponad 700 m² powierzchni użytkowej mieszkań. – dodaje.

Skomercjalizowany w całości, ultranowoczesny i zaawansowany technologicznie kompleks biurowy „Mennica Legacy Tower” został dwukrotnie wyróżniony w III Q br. w ramach prestiżowych branżowych inicjatyw. We wrześniu projekt zwyciężył na etapie krajowym konkursu European Property Awards 2020-2021. Wyróżniony w dwóch kategoriach (Commercial High-rise Architecture for Poland i Commercial High-rise Development for Poland) będzie reprezentować Polskę na szczeblu europejskim. W sierpniu „Mennica Legacy Tower” została uznana przez jury konkursu Real Estate IMPACTOR za „Nową ikonę miasta”. Nagroda jest przyznawana od 2016 r. firmom i osobom, które mają znaczący wpływ na rozwój branży nieruchomości w Polsce.