Legimi, pionier na polskim rynku e-książek działający w oparciu o model subskrypcyjny, zakończyło dwie, równolegle prowadzone, publiczne oferty obligacji. Spółka pozyskała w ramach tych emisji łącznie 2,576 mln zł. Pozyskane środki Legimi zamierza przeznaczyć na refinansowanie zadłużenia, rozwój działalności na rynku niemieckim oraz zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej.

W ramach zakończonych publicznych emisji, Legimi oferowało: dwuletnie obligacje serii AA, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,75 proc. w skali roku, a także roczne obligacje serii AB, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,0 proc. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie był Dom Maklerski INC, z którym Legimi współpracowało przy kilku ostatnich emisjach.

W przypadku serii AA Legimi dokonało przydziału 2.200 sztuk obligacji o łącznej wartości 2,2 mln zł oraz 376 sztuk obligacji serii AB o łącznej wartości 376 tys. zł.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą emisją wśród inwestorów. Kierujemy do obligatariuszy słowa podziękowania za zaufanie do naszego biznesu i umożliwienie nam realizacji dalszych planów rozwoju. Szczególnie cieszy nas zainteresowanie dwuletnią serią AA, gdzie popyt był tak duży, że miała miejsce blisko 17 proc. redukcja zapisów. Łącznie jest to nasza 23 i 24 emisja obligacji i z każdą emisją dostrzegamy coraz większe zainteresowanie i zaufanie naszych Inwestorów. Od zeszłego roku staramy się emitować obligacje z dłuższym okresem zapadalności, co daje nam większe bezpieczeństwo finansowe i realnie obniża koszty finansowania. W ramach ostatnich dwóch emisji, pozyskaliśmy łącznie blisko 2,6 mln zł, co w okresie niepewności na rynkach finansowych wywołanej trwającą pandemią jest wynikiem lepiej niż bardzo dobrym. Ten zastrzyk gotówki bardzo nam się przyda w perspektywie kolejnego lock-downu, w czasie którego  nasz biznes  notuje wyjątkowo mocne dynamiki wzrostu. Oczywiście podobną sposobność chcemy wykorzystać się na rynku niemieckim, gdzie część pozyskanej kwoty zamierzamy przeznaczyć na mocno zintensyfikowane działania marketingowe. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Spółka planuje w najbliższym czasie długo wyczekiwany przez inwestorów debiut na rynku NewConnect.

- Od debiutu na rynku NewConnect dzieli nas już naprawdę bardzo niewiele. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie ostatnimi emisjami obligacji, a także stale utrzymującą się dynamiką wzrostu oraz idącą za tym wyraźną poprawą sytuacji finansowej spółki wierzymy, że debiut giełdowy będzie dla nas i dla naszych inwestorów dużym sukcesem. – dodaje Mikołaj Małaczyński.

Legimi systematycznie poprawia swoje metryki biznesowe oraz wyniki finansowe. Pierwsze półrocze br. okazało się pod tym względem dla Spółki rekordowe. Przychody w pierwszym półroczu wzrosły o 79 proc. rdr. do poziomu 13,7 mln zł, zysk netto zwiększył się o przeszło 261 proc. do 771 tys. zł, a liczba klientów na koniec II kw. zwiększyła się o 68 proc. do ponad  96 tys.