• ULG (ULTGAMES) wypracował od stycznia do września 2020 roku ponad 6,5 mln zysku netto, co stanowi wzrost o 120 proc. w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. >>>
 • Po III kw. 2020 r. APE (APSENERGY) wypracował 58,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, odnotowując 2,9 mln skonsolidowanej straty EBITDA oraz 7,4 skonsolidowanej straty netto. >>>
 • RVU (RYVU) w III kwartale odnotowało 12,14 mln zł straty netto. Przychody w tym okresie wyniosły 5,5 mln zł. >>>
 • Grupy SKA (SNIEZKA) zakończyła trzy pierwsze kwartały 18,5% wzrostem przychodów ze sprzedaży i 25% poprawą zysku netto. >>> 
 • PBX (PEKABEX) w ciągu III kwartałów 2020 r. wypracował 684,7 mln zł przychodów (wzrost 29,5 proc. r/r), odnotowując 52,4 mln zł zysku operacyjnego (wzrost 110,1 proc. r/r). >>>
 • W III kwartale Grupa INC wypracowała prawie 12,7 mln zł zysku netto, a zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 16,1 mln zł. >>>
 • EBITDA JSW za dziewięć miesięcy 2020 roku bez zdarzeń jednorazowych ukształtowała się na poziomie -80,5 mln zł. >>>
 • Zapis spotkania z zarządem MBR (MOBRUK), które miało miejsce 18 listopada 2020 r. poświęconego publikacji prospektu emisyjnego w związku z planowaną ofertę publiczną, a także aktualnej sytuacji w spółce [BR Premium] >>>
 • Grupa K2I (K2INTERNT) zanotowała w III kwartale 1,6 mln zł zysku netto przy przychodach wysokości 29 mln zł. >>>
 • Przychody MPH (MASTERPHA) narastająco po III kw. ukształtowały się na poziomie 42,8 mln zł i przełożyły się na 5,2 mln zł zysku netto. >>>
 • Oferta PKP CARGO CONNECT, spółki z Grupy PKP (PKPCARGO), została rozszerzona o kolejne trasy pociągów operatorskich. >>>
 • W okresie od stycznia do września 2020 r. łączne przychody Grupy KPL (KINOPOL) wyniosły 152,1 mln zł (+14,4% r/r). >>>
 • Wartość EBITDA PXM (POLIMEXMS) za III kwartały 2020 roku wyniosła 77 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,9%) i jest wyższa o 35 mln PLN w porównaniu do wyniku za III kwartały 2019 r. >>>
 • ZUE zanotowała po trzech kwartałach 2020 roku 573 mln zł przychodów oraz zysk brutto ze sprzedaży wynoszący 20,3 mln zł. >>>
 • W III kwartale 2020 r. ATD (ATENDE) z niższych o 7% niż rok wcześniej przychodów ze sprzedaży, osiągnęła wyższy o 18% r/r zysk brutto na sprzedaży w wysokości 17 840 tys. zł. >>>
 • 1AT (ATAL) od stycznia do września bieżącego roku, po wydaniu 1 783 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 671,1 mln zł, co oznacza wzrost o 60% rok do roku. >>>
 • Generali podpisało umowę najmu w budynku Matrix B należącym do GTC. Budynek zostanie ukończony w IV kwartale 2020. >>>
 • Grupa OEX wypracowała w III kwartale 2020 r. 7,9 mln zł zysku operacyjnego i 4,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. >>>
 • Grupa iliad poinformowała o sukcesie wezwania na akcje PLY (PLAY) w ramach którego kupiła 143 809 764 akcje spółki. >>>