• Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM w listopadzie 2020 r. osiągnęły poziom 96,4 mln zł. To 36,5% więcej niż w listopadzie 2019 r. >>>
  • Zapis spotkania z zarządem K2I (K2INTERNT), które miało miejsce 23 listopada 2020 r. poświęconego wynikom III kwartału 2020 roku, a także aktualnej sytuacji w spółce [BR Premium] >>>
  • Spółka z grupy CLC (COLUMBUS), New Energy Investments, wyemitowała Zielone Obligacje. Pierwszą transzę, o wartości 75 mln zł, objął BOS. >>>
  • WWL (WAWEL) planuje skupić do 100 tys. akcji własnych.  Akcje będą nabywane w celu umorzenia, za cenę nie wyższą niż 560 zł. >>>
  • Iron VR – spółka zależna CRB (CARBONSTU) – zakończyła ofertę publiczną akcji, w której pozyskała od inwestorów łącznie 2,5 mln zł. >>>
  • Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec XI 2020 r. wyniosła 2 670,4 mln zł (wobec 2 609,7 mln zł na koniec X 2020 r.) >>>
  • W listopadzie 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 31,3 mld zł, czyli o 103,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. >>>
  • Maksymilian Sztandera, Dyrektor Finansowy MDG (MEDICALG) w rozmowie z inwestorzy.tv o wynikach spółki za trzeci kwartał, wpływu pandemii na działalność i planach na końcówkę roku. >>>
  • Spółka Fabrity z Grupy K2I (K2INTERNT) podpisała umowę ramową z FRONTEX – Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. >>>
  • Notatki ze spotkania z zarządem SLV (SELVITA), które miało miejsce 24 listopada 2020 r. W trakcie prezentacji omówiono wyniki finansowe spółki za III kwartał 2020 r. oraz akwizycję Fidelty [BR Premium] >>>
  • Akcjonariusze CDL (CDRL) przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości 1,05 zł na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2019 r. >>>