Podczas NWZ akcjonariusze WWL (WAWEL) zdecydowali o przeprowadzeniu skupu do 100 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia. Papiery stanowiące maksymalnie 6,67% kapitału zakładowego spółki mają być skupowane po cenie nie wyższej niż 560 zł za sztukę. Środki na ten cel będą pochodzić z utworzonego kapitału rezerwowego.

Zarząd został upoważniony do skupu w terminie do 30 czerwca 2023 r.

"Przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki stanowi element zagospodarowania nadwyżek środków finansowych posiadanych przez Spółkę, które pochodzą z lat ubiegłych" - czytamy w uzasadnieniu uchwały