• CDR (CDPROJEKT) przedstawił plan naprawy Cyberpunka 2077. Najbliższa aktualizacji pojawi się w ciągu najbliższych 10 dni. >>>
  • Wszystko zależy od punktu widzenia, czyli pierwsza część naszego dywidendowego podsumowania minionego roku. >>>
  • Zapis spotkania z zarządem CCC, poświęconego omówieniu wstępnych wybranych skonsolidowanych danych finansowych grupy, za IV kwartał 2020 roku [BR Premium] >>>
  • Od dzisiaj inwestorzy mogą zapisać się na akcje DeGenerals. Oferta publiczna sprzedaży obejmuje 30 tys. akcji spółki stanowiących 9,38 proc. udziału w kapitale zakładowym, sprzedawanych po ustalonej cenie 340 zł. >>>
  • Unseen Silence ogłosił strategię dotyczącą nadchodzących tytułów. Spółka planuje również debiut na giełdzie NewConnect przed końcem bieżącego roku. >>>
  • Spłaty wierzytelności należne BST (BEST) w czwartym kwartale 2020 r. wyniosły 83,9 mln zł, co oznacza wzrost o 15%  r/r. Spółka uruchamia też nowy program emisji obligacji. >>>
  • ​Wchodząca w skład Grupy PKN (PKNORLEN) spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. >>>
  • Michał Lisiecki, Założyciel i Członek Rady Nadzorczej PGM (PMPG) w rozmowie z inwestorzy.tv o przemianach zachodzących na rynku mediów i cyfrowej strategii rozwoju spółki. >>>
  • Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła na koniec grudnia 2020 r. niemal 6,2 mld zł. Oznacza to, w porównaniu z końcem grudnia 2019 r. wzrost o ok. 2,6 mld zł. >>>
  • GRN (GRODNO) będzie dostarczać rozwiązania do dezynfekcji UV. Spółka przeszła proces certyfikacji przeprowadzonej przez firmę Signify. >>>
  • GPW obniży opłaty roczne za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią koronawirusa. >>>