• W ostatnim miesiącu 2020 r. zarządzający PKO TFI intensywnie działali po stronie podażowej sprzedając akcje największej liczby spółek, od przynajmniej dwóch lat. To jednak nie wszystko. Sprawdzany z jakim zestawem spółek zarządzający wchodzą w nowy rok i czym wyróżnił się KER (KERNEL) Holding [BR Premium] >>>
  • Mercator Medical (Thailand) Ltd., jednostka zależna MRC (MERCATOR), zawarła z Cardinal Health Singapore 225 Pte Ltd kontrakty dostawy rękawic o równowartości 178,3 mln zł. >>>
  • Sąd zarejestrował połączenie i zmianę nazwy HUB (HUBSTYLE) na 3R GAMES. Spółka będzie koncentrować się na produkcji, portowaniu i optymalizacji gier pod VR. >>>
  • Pratia należąca do NEU (NEUCA), objęła 100 proc. udziałów MTZ Clinical Research, firmy specjalizującej się w projektach z zakresu badań klinicznych faz wczesnych, onkologii i hematologii. >>>
  • SBE (SOFTBLUE) finalizuje przygotowania do publicznej oferty akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji. >>>
  • Na podkarpaciu Grupa PKN (PKNORLEN) uruchomiła pierwszą w historii firmy własną kopalnię gazu ziemnego Bystrowice. >>>
  • W wezwaniu na akcje PEM (PEMANAGER) ogłoszonym przez Tomasza Czechowicza, MCI Management i MCI, cena za akcję została podniesiona z 15 zł do 17,65 zł. >>>