Gdyby rok temu ktoś powiedział, że zdecydowanie największą spółką na GPW będzie ALE (ALLEGRO), a InPost będzie walczyć (wprawdzie w Amsterdamie) o miano polskiej spółki nr 2 z KGH (KGHM) i PKO (PKOBP), to powiedziałbym, że jest to niemożliwe. A jednak… Allegro ma kapitalizację 72,7 mld zł, KGHM 37,6 mld zł, PKO BP 37,1 mld zł, a InPost przy górnej cenie z widełek – 36,3 mld zł. Technologiczny hype, napędzany koronawirusem, trwa.  

Co do wyceny InPost można powiedzieć tylko tyle, że jest kosmiczna, podobnie jak w przypadku Allegro i wielu, wielu innych przedstawicieli nowych technologii, co nie oznacza, że na debiucie nie mogą dziać się cuda. Jednego natomiast można być pewnym – dotychczasowi akcjonariusze tej spółki, w tym PZU, zarobili krocie.

Huuuge będzie kolejnym przedstawicielem modnej branży gier na warszawskiej giełdzie, a swoją kapitalizacją zdetronizuje PLW (PLAYWAY) i TEN (TSGAMES) z pozycji nr 2 i 3. Również i w tym przypadku należy się liczyć z wysokim poziomem wyceny i prawdopodobnie ogromnym zainteresowaniem inwestorów, głodnych kolejnego udanego debiutu, jak w przypadku PCF (PCFGROUP). Co będzie się jednak działo po debiucie – zobaczymy. W każdym bądź razie, tak jak w przypadku InPost wygranym jest PZU, tak przy Huuuge może być nim inna giełdowa spółka – IPE (IPOPEMA), która odpowiada za ofertę w kraju i dzięki temu zapewne będzie się mogła wykazać wysokim zyskiem w 1Q21.

Reasumując, przed nami kolejne 2 ciekawe i duże IPO polskich spółek (szkoda, że jedno w Amsterdamie). Znowu będzie się działo, bo technologiczne szaleństwo jeszcze nie minęło. Nam oczywiście bliżej do nisko wycenionych PZU (możliwa dwucyfrowa stopa dywidendy) i Ipopemy (P/E20 rzędu 5-6), które powinny być beneficjentami tych wydarzeń.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.