Akcjonariusze ARR (ARTERIA) posiadający łącznie 2 136 799 akcji spółki uprawniających łącznie do 50,04% głosów na WZ spółki postanowili ogłosić wspólnie wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki. Po przeprowadzeniu wezwana, łącznie z posiadanymi obecnie przez akcjonariuszy akcjami chcą osiągnąć 66% w kapitale Atende.

Członkami porozumienia są spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited, a także Marcin Marc, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta-Marzec oraz Anna Pielach.