• SBE (SOFTBLUE) rozpoczyna publiczną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji. Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na 0,22 zł. >>>
  • GPW zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki Atomic Jelly i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu w alternatywnym rynku NewConnect. >>>
  • Sprawdzamy jakie są szanse, że kapitał rezerwowy, utworzony z zysku za 2019 rok trafi do akcjonariuszy AML (ALUMETAL) w 2021 roku [BR Premium] >>>
  • Zgodnie z szacunkami, przychody #Grupy za okres od kwietnia do grudnia 2020 r. wyniosły 526,2 mln zł (+15% rdr) i przełożyły się na 11,6 mln zł zysku netto (+27% rdr). >>>
  • Ilona Weiss, nowa prezes zarządu PGM (PMPG) w rozmowie z inwestorzy.tv o przemianach zachodzących na rynku mediów i strategii cyfrowej grupy. >>>
  • Spotkanie z zarządem KTY (KETY), poświęcone podsumowaniu realizacji poprzedniej strategii oraz prezentacji założeń nowej strategii spółki na lata 2021-2025 [BR Premium] >>>