• SNT (SYNEKTIK) zakończył I kwartał roku 2020/2021 z 45% wzrostem zysku netto, do 3,6 mln zł. Powtarzalna EBITDA Grupy wzrosła w minionym kwartale o prawie 18%, do 6,8 mln zł. >>>
  • ULG (ULTGAMES) wraz z trzema spółkami z Grupy PLW (PLAYWAY) oraz innymi podmiotami, zawiązał trzy nowe spółki. Działalność nowych firm: NPC Games, G11 oraz Grande Games, będzie skoncentrowana na produkcji wieloplatformowych gier komputerowych. >>>
  • CHP (CHERRY) odnotował ponad 1,32 mln zł zysku netto w 2020 wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej. >>>
  • Również CHP (CHERRY) poinformowała, że w ramach zawartej w ubiegłym roku ugody z Kuu Hubb Oy, odzyskał drugą część zaległych należności, w kwocie 250 tys. euro. >>>
  • W 2020 roku Grupa BDX (BUDIMEX) odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8 382 mln zł (+8% r/r) i wypracowała zysk netto w wysokości 459 mln zł. >>>
  • Zarząd SPL (SANPL) zarekomendował aby zysk netto za 2020 r. w 50% trafił na kapitał rezerwowy, a pozostała jego część pozostała niepodzielona. >>>
  • Robert Ogór, Prezes Zarządu AMB (AMBRA) nie widzi powodów dlaczego dywidenda za trwający rok obrotowy spółki miałaby nie zostać wypłacona. W rozmowie z inwestorzy.tv również o m.in. planach spółki i wypracowanych wynikach [wideo] >>>
  • W 2020 r. skonsolidowane przychody ZWC (ZYWIEC) wzrosły o 5% do kwoty 3 753 mln. Firma zwiększyła skonsolidowany zysk operacyjny o 5,5% do poziomu 343 mln. >>>
  • SBE (SOFTBLUE) pozyskało 10,29 mln zł z publicznej emisji akcji z prawem poboru. >>>
  • Zarząd APT (APATOR) zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,2 zł na akcję. To 0,75 zł ponad wypłaconą już zaliczkę. >>>