• Historia ACG (ACAUTOGAZ) to prawdziwa podróż od zera do bohatera. Ciekawsza od przeszłości może być jednak przyszłość i nowe wyzwania. Nie tylko te związane z autogazem [Wiesz w co inwestujesz] >>>
 • Grupa kapitałowa KRI (KREDYTIN) osiągnęła w I-III kwartale roku obrotowego 2020/2021 przychody netto równe 112,6 mln zł oraz 17,6 mln zł zysku netto. >>>
 • W 2020 roku RPC (ROPCZYCE) odnotowały 27,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 27,4 mln zł rok wcześniej. >>>
 • Według wstępnych wyników finansowych Grupa TOR (TORPOL) w 2020 r. wypracował zysk brutto ze sprzedaży równy niemal 100 mln zł (+33 proc. r/r) i 48,6 mln zł zysku netto (+64 proc. r/r). >>> 
 • SES (SESCOM) wypracował w I kwartale roku obrotowego 2020/21 36,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,4 mln zł EBITDA. >>>
 • Skonsolidowane przychody ALL (AILLERON) w 2020 r. osiągnęły ponad 156 mln zł (+11 proc. r/r), a zysk operacyjny wzrósł o 278 proc. do 15,5 mln zł. >>>
 • Według wstępnych danych skonsolidowana skorygowana EBITDA UNT (UNIMOT) za IV kw. 2020 r. wyniosła 27,3 mln zł. >>>
 • Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec lutego 2021 r. wzrosła do 3 346,9 mln zł wobec 3 084,6 mln zł na koniec stycznia 2021 r. >>>
 • Szacunkowe przychody Grupy MCP (MEDIACAP) w IV kwartale 2020 wyniosły ok. 43 mln PLN , co przełoży się na ok. 5,7 mln wyniku EBITDA. >>>
 • Demolish Games rozpoczął drugą transzę oferty publicznej w związku z emisją nowych akcji. Celem spółki jest pozyskanie 0,5 mln zł na nowe produkcje. >>>
 • Akcjonariusze RPC (ROPCZYCE) ogłosili wezwanie na 1 057 825 akcji, czyli 16,9% wszystkich akcji spółki. Cena za akcję została ustalona na 26,73 zł. >>>
 • PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP (PKPCARGO), zacieśnia współpracę z Eurasian International Freight. >>>
 • W okresie dwunastu miesięcy 2020 r. przychody ze sprzedaży CMR (COMARCH) osiągnęły wartość 1,54 mld złotych i były wyższe o prawie 100 mln złotych niż rok temu. >>>
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej VOT (VOTUM) za cztery kwartały 2020 roku wyniósł 8,4 mln zł, co stanowi spadek o 52% r/r. >>>
 • W lutym 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 28,0 mld zł, czyli o 60,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. >>>
 • PKP (PKPCARGO) podpisało siedmioletnią umowę z wojskiem na wykonywanie transportów kolejowych na potrzeby armii. Szacowana przez wojsko wartość zamówienia wyniesie do 1,4 mld zł brutto. >>>
 • W dwóch pierwszych miesiącach tego roku klienci ulokowali w PKO TFI blisko 2,2 mld zł. >>>