• Grupa ABE (ABPL) w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 (okres październik-grudzień 2020 roku, czwarty kwartał roku kalendarzowego 2020) zanotowała ponad 4,2 mld PLN przychodów. Wynik EBITDA (70 mln PLN) wzrósł o blisko 78%. >>>
  • MAB (MABION) ogłosił podpisanie umowy ramowej na produkcję serii technicznej antygenu do NVX-CoV2373, kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax. >>>
  •  MAB (MABION) poinformował też o zawarciu porozumienia z PFR na mocy którego spółka może pozyskać do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z potencjalną współpracą z Novavax. >>>
  • Szacunkowe przychody TIM wyniosły w lutym 2021 r. ponad 80,5 mln zł, tj. o 18,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. >>>
  • PEO (PEKAO) planuje restrukturyzacje zatrudnienia, który obejmie nie więcej niż 1110 pracownikami oraz zmianę warunków zatrudnienia nie więcej niż 1250 pracownikom. >>>
  • Rentowność Grupy K2H (K2HOLDING) na poziomie EBITDA podwoiła się w 2020 roku do ponad 12%. Przy wzroście przychodów ze sprzedaży usług o blisko 10 mln zł (+9% rdr). >>>
  • BR+PPCG, czyli praktycznie wykorzystanie skanera spółek GPW do wyszukania dobrej spółki dywidendowej [wideo] >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w lutym 2021 r. równe około 78,2 mln zł czyli o 2,5% więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. >>>
  • Łączne przychody z gier Grupy BBT (BOOMBIT) w lutym 2021 wyniosły ok. 12,1 mln PLN (+9% m/m). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,1 mln PLN (+14% m/m). >>>