IZS (IZOSTAL) rekomendują wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję z zysku za 2020 r. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, oznacza to dywidendę o stopie około 3,4%. 

"Zarząd Izostal S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 22 lipca 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2021 roku" - podano w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Izostalu trafiła dywidenda równa 0,11 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły