• W 2020 r. przychody DVL (DEVELIA) wyniosły 517,1 mln zł wobec 819,3 mln zł rok wcześniej. Strata netto była równa 138,8 mln zł (117,4 mln zł zysku netto w 2019 r.) >>>
 • MLS (MLSYSTEM) wypracował w 2020 r. 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 36,3% oraz 191% >>>
 • Od początku roku przychody ART (ARTIFEX) wzrosły, według szacunkowych danych, o 88%, do 10,5 mln zł. >>>
 • MIR (MIRACULUM) w marcu 2021 roku osiągnęła ponad 2 mln zł przychodów. Jest to wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku o 9 proc. >>>
 • SWT (SWALLET) podał, że liczba transakcji w Skinwallet Marek w marcu zwiększyła się o 290 proc. do 6,7 tys. W minionym miesiącu na platformie zarejestrowało się 13,8 tys. nowych użytkowników. >>>
 • Captor Therapeutics uplasowała wszystkie akcje oferowane po cenie maksymalnej 172 PLN. Z emisji spółka pozyska ok. 150 mln PLN. >>>
 • Ignibit zakończył ofertę publiczną prowadzoną w związku z emisją akcji serii E. Spółka przyjęła od inwestorów zapisy na akcje w łącznej kwocie 1,5 mln zł. >>>
 • W 2020 r. TOA (TOYA) odnotowała wynik netto na poziomie 64,94 mln zł w porównaniu do 44,83 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd SON (SONEL) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w kwocie 1 zł na akcję. Najwięcej w historii spółki. >>>
 • W 1 kwartale 2021 roku spłaty na portfelach nabytych przez Grupę KRU (KRUK) wyniosły 512 mln zł. >>>
 • Debiut Legimi na warszawskiej giełdzie odbędzie się 14 kwietnia br. >>>
 • Dywidendowe podsumowanie tygodnia, gdzie zebraliśmy najświeższe rekomendacje oraz inne wiadomości związane z transferem zysków do akcjonariuszy. >>>