• Legimi pozyskał 3,70 mln zł dofinansowania z NCBiR na rozwój technologii rekomendacyjnych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji (AI). >>>
  • KVT (KRVITAMIN) planuje wydać w 2021 roku na inwestycje nawet 40 milionów złotych. >>>
  • OPL (ORANGEPL) i APG podpisali porozumienie, które zakłada stworzenie spółki joint venture i objęcie zasięgiem światłowodowym około 2,4 mln gospodarstw domowych w Polsce do 2025 roku. >>>
  • Projekt Incuvo, został wybrany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. >>>
  • Zarząd MFO rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 6 607 490 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł. Najwyższą w historii spółki. >>>
  • Zarząd CSR (CASPAR) rekomenduje, aby z zysku wypracowanego w 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 9,85 zł na akcję. >>>
  • Tadeusz Dudek, prezes PAS (PASSUS) w rozmowie z inwestorzy.tv o m.in. ubiegłorocznych wynikach, ekspansji zagranicznej i inwestycjach [wideo] >>>
  • W I kwartale 2021 roku RON (RONSON) zakontraktował sprzedaż 355 lokali, i przekazał 185 lokali. >>>
  • Po okresie wzlotów i upadków, a także związanych z tym turbulencji, RDL (RADPOL) złapała drugi oddech i wiele wskazuje na to, że zmierza we właściwym kierunku [Wiesz w co inwestujesz] >>>
  • 1AT (ATAL) w pierwszym kwartale 2021 roku przekazał 794 lokale, co oznacza wzrost o 67,9% rok do roku (473). >>>