Zarząd Impel zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 1,55 zł. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji IPL (IMPEL) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 11,9%.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki w 2016 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły