Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki grupy ASEE w I kw. 21: przychody +9%, zysk netto +35% względem 1 kw 20

Udostępnij

Grupa ASEE, ASE (ASSECOSEE), opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE na koniec pierwszego kwartału wyniosły 55,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 5% (2,7 mln EUR). Największy wzrost, bo aż o 36%, wygenerował segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągając 12,7 mln EUR. Zysk z działalności operacyjnej Grupy osiągnął poziom przeszło 8,5 mln EUR, a EBITDA 12,6 mln EUR, co oznacza wzrost odpowiednio o 32% i 16%.

Tak dobre wyniki Grupy ASEE w pierwszym kwartale tego roku są efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży rozwiązań własnych w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym, co przyczyniło się do wzrostu rentowności Grupy. Przychody rosły głównie w linii biznesowej odpowiedzialnej za rozwiązania wielokanałowe oraz centralne systemy bankowe i pozostałe rozwiązania. W Payten z kolei największe przychody w pierwszym kwartale pochodziły głównie z linii biznesowej odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych, w tym także z nowych linii biznesowych ECR i IPD oraz bardzo dobrych wyników w e-Commerce. Ponadto kontynuując strategię poszerzania oferty w obszarze płatności zakupiliśmy w lutym spółkę Vebspot właściciela platformy e-Commerce  – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za pierwszy kwartał 2021 roku wyniósł 7,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na 2021 rok całej Grupy ASEE osiągnęła 187,3 mln EUR, czyli o 7% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyniki segmentu Rozwiązania w obszarze płatności

Przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 26,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,5 mln EUR (6%). Wynik operacyjny segmentu wzrósł o ponad 0,4 mln EUR (12%) i wyniósł 4,1 mln EUR. Skonsolidowana wartość EBITDA wyniosła 7,2 mln EUR i zanotowała wzrost o niecałe 0,2 mln EUR.

Wyniki segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym

Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedaż na poziomie 12,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 3,4 mln EUR (36%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny segmentu wyniósł 3,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,0 mln EUR (133%) w stosunku do pierwszych trzech miesięcy poprzedniego roku. Skonsolidowana wartość EBITDA w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym wzrosła o 2,0 mln EUR (98%) i osiągnęła wartość blisko 4,1 mln EUR.

 Wyniki segmentu Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane spadły w pierwszym kwartale 2021 roku o 2,1 mln EUR (12%) i osiągnęły wartość 16,1 mln EUR. Wynik operacyjny osiągnął wartość 0,9 mln EUR i był o blisko 0,4 mln EUR (30%) niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość EBITDA spadła o 0,4 mln EUR (24 %) i osiągnęła poziom 1,3 mln EUR.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+