Zarząd Korporacji KGL rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2,5 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,35 zł. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KGL przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,1%.

Rekomendacja  nie obejmuje propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi: 

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji, 
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły