W dniu 30 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Pomorską Koleją Metropolitalną (PKM) a TOR (TORPOL), której przedmiotem jest wykonanie robót dla zadania pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie elektryfikacji linii nr 248 i 253 wraz z włączeniem w linie kolejowe nr 201 i 202, budowa nowego przystanku Gdańsk Firoga oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i telematycznej PKM. Podstawowy zakres prac to budowa ok. 40 km sieci trakcyjnej, a także dwóch 150 metrowych peronów na przystanku Gdańsk Firoga wraz układem drogowym i parkingami. Projekt przewiduje również opcjonalnie możliwość budowy dodatkowych 4 rozjazdów wraz z niezbędnym dostosowaniem systemu SRK, jeśli okaże się to niezbędne.

Wartość zawartej umowy wynosi ok. 48,8 mln zł brutto dla zamówienia podstawowego oraz ok. 10,8 mln zł brutto dla zamówienia opcjonalnego. Zadanie realizowane będzie w systemie „buduj”, a wszelkie prace mają zostać zakończone w ciągu 21 miesięcy od daty zawarcia umowy. Planowanym efektem prac będzie zwiększenie komfortu podróżowania i potencjału PKM poprzez możliwość wprowadzenia do ruchu nowoczesnego taboru elektrycznego.