• Zbigniew Jagiełło, prezes PKO (PKOBP), złożył rezygnację na dzień zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjoanriuszy >>>
  • Grupa Kapitałowa MIL (MILLENNIUM) zanotowała w I kwartale 2021 r. skonsolidowaną stratę netto w wysokości 311 mln zł, głównie za sprawą znacznych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych >>>
  • Zarząd i rada nadzorcza R22 rekomendują wypłatę rekordowej dywidendy >>>
  • ATT (GRUPAAZOTY) uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej, wchodząc na rynek, który w Europie do 2030 roku ma wzrosnąć 2-krtonie >>>
  • CIE (CIECH) z nową strategią ESG, opartą na ośmiu deklaracjach >>>
  • Nowa spółka utworzona przez CLD (CLOUD) w Wielkiej Brytanii ma być odpowiedzialna za komercjalizację Demand-Side Platform (DSP) >>>
  • - Początek roku był dla nas bardzo udany. Był to jednocześnie rekordowy pierwszy kwartał w historii spółki, w którym zwielokrotniliśmy wynik netto w ujęciu rok do roku - komentuje wyniki SNX (SUNEX) prezes Kalyciok >>>
  • Wzrostem wynikówów w I kwartale 2021 roku może się również pochwalić DDI (DDISTANCE) >>>