Informacje

ISIN:PLAPLS000016
Data debiutu:24.06.2009
Liczba akcji: 12 592 700
Kapitalizacja:128 445 540
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy

Aplisens jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień oraz temperatury. Spółka świadczy...

więcej »