Informacje

ISIN:PLAPLS000016
Data debiutu:24.06.2009
Liczba akcji: 11 869 173
Kapitalizacja:157 860 001
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy
Branża: Przemysł elektromaszynowy

Aplisens jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień oraz temperatury. Spółka świadczy...

więcej »