Informacje

ISIN:PLAPLS000016
Data debiutu:24.06.2009
Liczba akcji: 11 905 531
Kapitalizacja:126 198 629
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy

Aplisens jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień oraz temperatury. Spółka świadczy...

więcej »