Informacje

ISIN:PLGPPIK00011
Data debiutu:25.03.2008
Liczba akcji: 1 523 196 319
Kapitalizacja:1 447 036 503
Sektor: NewConnect: Eco-energia

Spółka jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Budując grupę podmiotów o strukturze homogenicznej,...

więcej »