Informacje

ISIN:PLGPPIK00011
Data debiutu:25.03.2008
Liczba akcji: 213 142 131
Kapitalizacja:496 621 165
Sektor: NewConnect: Eco-energia
Branża: Wierzytelności

Spółka jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Budując grupę podmiotów o strukturze homogenicznej,...

więcej »