Informacje

ISIN:PLGPPIK00011
Data debiutu:25.03.2008
Liczba akcji: 215 100 313
Kapitalizacja:210 798 307
Enterprise Value: 273 575 307
Branża: Wierzytelności

Spółka jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Budując grupę podmiotów o strukturze homogenicznej,...

więcej »