Informacje

ISIN:PLGPPIK00011
Data debiutu:25.03.2008
Liczba akcji: 1 537 521 319
Kapitalizacja:575 032 973
Sektor: NewConnect: Eco-energia
Branża: Wierzytelności

Spółka jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Budując grupę podmiotów o strukturze homogenicznej,...

więcej »