Informacje

ISIN:PLGPPIK00011
Data debiutu:25.03.2008
Liczba akcji: 1 296 944 085
Kapitalizacja:518 777 634
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe

Spółka dostarcza usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami. Skupuje trudne do odzyskania wierzytelności konsumenckie i korporacyjne od...

więcej »