Informacje

ISIN:PLRCKL000010
Data debiutu:11.01.2011
Liczba akcji: 1 376 671
Kapitalizacja:24 780 078
Sektor: NewConnect: Recykling

Profil Grupy Recykl obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki grupy prowadzą...

więcej »