Informacje

ISIN:PLUNMOT00013
Data debiutu:26.09.2012
Liczba akcji: 8 197 818
Kapitalizacja:302 089 593
Sektor: GPW: Handel hurtowy

Unimot jest multienergetyczną spółką, która prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym, gazem ziemnym oraz...

więcej »