Informacje

ISIN:EE3100145939
Liczba akcji: 5 937 500
Kapitalizacja:2 968 750
Sektor: GPW: Finanse inne

FON pełni rolę funduszu private equity. Spółka lokuje kapitał zarówno w podmiotach notowanych na giełdzie, jak i przedsiębiorstwach nie...

więcej »