Informacje

ISIN:EE3100145939
Liczba akcji: 8 750 000
Kapitalizacja:4 287 500
Sektor: GPW: Finanse inne

FON pełni rolę funduszu private equity. Spółka lokuje kapitał zarówno w podmiotach notowanych na giełdzie, jak i przedsiębiorstwach nie...

więcej »