Informacje

ISIN:PLIMRGM00010
Liczba akcji: 3 205 000
Kapitalizacja:11 922 600
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Gry

Spółka jest producentem gier VR stworzonym przez jedno z najbardziej doświadczonych studiów VR / AR na świecie - Immersion, czerpiąc z jego zasobów i...

więcej »