Informacje

ISIN:PLZSTAL00012
Data debiutu:27.08.2007
Liczba akcji: 87 667 925
Kapitalizacja:46 814 672
Sektor: GPW: Energetyka
Branża: Transport i logistyka

Polska Grupa Fotowoltaiczna (wcześniej Zastal), po przejęciu większościowego pakietu udziałów w spółce K500, koncentruje się na działalności na...

więcej »